Workshop Creative Circle

Een idee is nog lang geen format

Alle goede concepten beginnen met een idee, een spark. Maar dat is natuurlijk pas de starter, het begin van het creatieve proces. In de workshop Creative Circle leer je hoe je van idee naar format komt door met zes mensen een co-creatie traject in te gaan. In de Creative Circle help je elkaar een flinke stap verder op de weg van idee naar format. Het is een vorm van collectief creatief denken die resultaat oplevert.

Door intensief samen te werken vergroot je de creatieve brainpower. Ieder idee krijgt de volle aandacht van de groep en op die manier doorloop je het traject van Wat via Hoe naar Zo in sneltreinvaart. Je komt binnen met een idee en vertrekt met een plan, dat is het doel van de Creative Circle.