Stel de juiste vraag dan krijg je het goede antwoord

Einstein zei ooit:  “If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask… for once I know the proper question, I could solve the problem in less than five minutes.”

Het belang van de vraag in een creatief denkproces mag niet worden onderschat. Want laten we eerlijk zijn: op een slechte vraag kun je nooit een goed antwoord krijgen. Vandaar dat de vraag in de creative circle ruim aandacht krijgt. Hoe? en Waarom? Zijn daarin belangrijk.

Ruim van te voren wordt in een gesprek met de opdrachtgever uitgebreid besproken welke vraag nu precies om een antwoord vraagt. Hierbij is de formulering van wezenlijk belang. Een goede vraag is helder en duidelijk, kan niet worden misverstaan. Die vraag geeft de deelnemers aan een Creative Circle houvast. Ze ontvangen de vraag een week voor de bijeenkomst plaatsvind en kunnen zich dus voorbereiden op een antwoord in de vorm van een: ‘wat als?’. Wat als we nu een dit of dat doen, zus of zo anders aanpakken etc, etc. Op die manier komen de deelnemers met een reeds doordachte inbreng naar de creative circle. Geen inbreng die te vuur en te zwaard wordt verdedigd, maar een inbreng als een bijdrage aan het collectieve denkproces.