kunst van het idee herkennen

Er wordt veel gezegd over creativiteit en creatieve geesten maar de kwaliteit van het idee herkennen wordt zelden genoemd. Hoeveel geniale ingevingen werden ooit door de creative community waarbinnen ze werden bedacht compleet genegeerd. Neem van Gogh tijdens zijn leven was er eigenlijk maar een enkele persoon die de schoonheid van zijn werk herkende, en dat was zijn broer Theo. Of het hier ging om werkelijke waardering voor de kunst van Vincent of om broederliefde van Theo dat is een vraag. Maar neem Galilei die werd zelfs gestraft door de Katholieke Kerk omdat hij vaststelde dat de aarde niet het middelpunt van het universum is. Gregor Mendl een Augustijner monnik, vandaag bekend als de grondlegger van de moderne genetica, werd door zijn wetenschappelijke vakbroeders niet serieus genomen toen hij zijn theorie in 1866 publiceerde.
Allemaal hoogdravend dit, maar ook in de huis tuin en keuken creativiteit die de televisiewereld is worden dagelijks pitches verwelkomd met een geeuw of een ongeïnteresseerde blik. Uitspraken als: ‘ er bestaat al zo iets, hoe heet het ook al weer’ of ‘dat gaat de kijker echt niet leuk vinden’ en ‘hier geloven we helaas niet in’.
De mensen die het te vertellen hebben in de mediawereld zijn over het algemeen zelf niet zo bar creatief. Dat hoeft geen probleem te zijn als ze het maar beseften. Van die mensen vragen we eigenlijk geen creativiteit, nee. We vragen een andere kwaliteit, de kwaliteit om de potentie van een idee te herkennen en een succesvol format in het prilste stadium al voor zich te zien. John de Mol heb ik persoonlijk nooit als een super creatief beschouwd. Maar in de jaren dat ik met hem samen mocht werken werd me een ding razendsnel duidelijk: hij herkent een goed idee vaak bij de eerste zin van de pitch. Dat is een fantastische kwaliteit.