Creatieve Dialoog

Een creatieve dialoog is een gesprek rond een vraag die speelt in de organisatie, het bedrijf of de gemeente. Een vraag waarop een antwoord wordt gezocht, een oplossing. Aan een creatieve dialoog nemen minimaal 4 en maximaal 10 mensen deel plus een gesprekleider. De bedoeling is dat iedereen aan tafel gehoord wordt, dat elke inbreng waardevol is en dat er geen vooroordelen zijn. Het is een collectieve zoektocht naar een goed en juist antwoord. Daarbij weten we dat er op elke vraag meerdere valide antwoorden mogelijk zijn. Uiteindelijk komt het besef boven wat nu eigenlijk het juiste pad is naar een oplossing.

De vraag formuleren. Dat is de eerste stap. Immers op een foute vraag kun je geen goed antwoord krijgen. Het heeft geen zin om aan een creatieve dialoog te beginnen alvorens er duidelijkheid is over de uitgangsvraag. Op welke vraag zoeken we nu eigenlijk een antwoord? In het formuleren van de juiste vraag wordt de nodige tijd gestoken. Is de groep het eens over de vraag dan kan de dialoog van start.

Vervolgens kan de dialoog van start. Hierbij krijgt elke deelnemer ruim de tijd om een visie (een mogelijke oplossing )te delen. Vervolgens bepalen we welke visies nader onderzoek verdienen. Voor dit onderzoek nemen we ruim de tijd. Uiteindelijk worden de visies in een verslag samengevat en krijgen de tijd om te bezinken.

In een vervolg sessie gaan we opnieuw langs de visies en horen we de nagalm van de deelnemers. We kijken waar verbeteringen mogelijk zijn en formuleren de verschillende visies opnieuw.

Uiteindelijk besluit de opdrachtgever of een of meer van de ingebrachte visies onderzocht worden op mogelijke realisatie. Wat is er nodig voor de realisatie. Wie moeten daarbij betrokken worden. Welke vragen komen hier naar boven. Kortom de weg van idee naar daadwerkelijke oplossing is een vervolgtraject. Een pad dat door de deelnemers kan worden uitgezet.