Creative Circle

Een Creative Circle is een beter alternatief voor de alom bekende Brainstorm. Meer structuur, meer garantie dat ieders inbreng gehoord wordt en van belang is. Daardoor levert de Creative Circle een beter resultaat en hogere opbrengst. De deelnemers proberen elkaars ideeën verder te helpen. Zo ontstaat een krachtig collectief denken. Zo komen creatieve oplossingen tot stand.

De vraag: Hoe? Waarom?

Centraal in de Creative Circle staat een hoe of waarom vraag. Hoe kunnen we dit of dat? Waarom lukt dit of dat niet? Het kan gaan om een oplossing voor een probleem. Bijvoorbeeld hoe kunnen we de vitaliteit van ouderen verbeteren? Of hoe maken we de winkelstraat aantrekkelijker. Het kan ook gaan om een onderzoek van het handelen. Hoe kunnen we beter omgaan met kritiek? Hoe krijgen we een betere relatie met de klanten. Maar het kan ook gaan om de ontwikkeling van marketingformat.

Hoe vragen doen zich overal voor. In de publieke sector, in het bedrijfsleven, in de zorg, in de mediawereld, in de marketing. Overal wachten vragen op een doordacht antwoord. De Creative Circle is daarbij een uitstekend instrument.

5 voorwaarden voor een creatief gesprek

  1. Wees oprecht nieuwsgierig naar wat anderen inbrengen
  2. Elk idee is het onderzoeken waard, wat je er ook van denkt
  3. Zeg nooit, maar dan ook nooit, ‘ik heb een beter idee’
  4. Spring over je eigen meningen en vooroordelen heen
  5. Stel je oordeel uit tot je denkt een goede afweging te kunnen maken.

De vier stappen in de Creative Circle methode

In de afbeelding zien we de Creative Circle met daarin de 4 stappen weergegeven.

1. de Vraag
Samen met de opdrachtgever is een vraag geformuleerd. Dit kan een Hoe? vraag zijn maar ook een Waarom? Vraag. Op een slechte vraag krijg je nooit een goed antwoord. Dus aan het formuleren van de uitgangsvraag moet echt aandacht worden besteed. Deelnemers krijgen een week de tijd om zich voor te bereiden op een antwoord.

2. de Inbreng
In de eerste ronde presenteren de deelnemers een voor een hun antwoord op de vraag. Vaak een Wat als. Een Wat als geeft richting het is een soort vonk die de collectieve denkmachine start

3. Meedenken
In de deze ronde behandelen we één voor één de inbreng van elke deelnemer.
De overige deelnemers hebben een duidelijke taak. A. de inbreng begrijpen en B. samen proberen het idee sterker te maken.

4. Naar realisatie
In de deze ronde beoordelen we de verschillende voorstellen en worden ze gewaardeerd. Zo komen de meest aansprekende ideeën boven. Nu begint het pad naar realisatie. Vaak is daar een volgende sessie(s) voor nodig soms met andere deelnemers.