“Van kinds af aan ben ik een ideeënman”

Joris van Ooijen is de bedenker van de Creatieve Dialoog. Hij maakte furore als format-ontwikkelaar in de internationale televisiewereld met programma’s als All you Need is Lovee, Get the Picture, Who am I, Now or Never en vele andere. De creatieve dialoog moet breder gevoerd worden, vindt hij. Wat drijft hem en waarom is het gesprek zo belangrijk?

Anna Roos Meerbach in gesprek met Joris van Ooijen

Wat houdt de creatieve dialoog precies in?

“Elk bedrijf, elke organisatie, elk team staat regelmatig voor vragen waar een antwoord op moet worden gevonden. De door mij ontwikkelde creatieve dialoog is een goede manier om die oplossingen te vinden. Zo’n dialoog begint met het zorgvuldig formuleren van de vraag waarop een antwoord wordt gezocht. Immers, als je de verkeerde vraag stelt krijg je nooit het juiste antwoord.

Vervolgens voeren we een creatieve dialoog om een antwoord op de vraag te vinden en tot oplossingen te komen die iedereen een goed gevoel geven. Bij deze dialoogvorm wordt een unieke verbinding gemaakt tussen de denkkracht van de individuele deelnemer en de collectieve denkkracht van de groep. Dit werkt, omdat alle deelnemers worden gehoord en er ruimte en aandacht is voor elke invalshoek. Door zorgvuldig naar elkaar te luisteren en de diverse inbreng positief te bevragen ontstaat een krachtig collectief creatief denken dat altijd tot resultaat leidt.

Wanneer kwam jij erachter dat dit jouw manier is om creatieve gesprekken te voeren?

“Dat ging gewoon zo, want ik ben een eigenwijze nak. Als er gezegd wordt dat we zoeken naar iets, dan wil ik ook écht zoeken. De methode voor de creatieve dialoog komt voort uit de ervaring dat er in creatieve sessies vaak mensen zijn die duiken en zich niet laten horen. Of die niet gehoord worden, omdat er in een gezelschap van acht, drie zitten met een grote bek. Die andere vijf zijn stil, maar die moet je natuurlijk wél bevragen, want zij hebben ook ideeën. Dat heb ik vaak zien misgaan. De dodelijkste opmerking tijdens zo’n gesprek is: ik heb een veel beter idee. Dat betekent dat je niet geluisterd hebt naar degene die daarvoor aan het woord was. Deelnemen aan een gesprek is aan de ene kant echt openstaan voor wat iedereen te zeggen heeft en aan de ander kant jezelf niet wegstoppen. Je moet je uiten. Zo dus.”

“Nee helemaal niet, want dát maakt het juist zo interessant, omdat je dat verschil in inzicht moet kunnen hebben.”

Wat maakt het verschil interessant?

“Omdat je daardoor tot ontdekkingen komt over jezelf, de ander, het onderwerp waarover je het hebt…”

Waar is de creatieve dialoog naar jouw idee het hardst nodig?

“Die is overal nodig. Overal waar naar creatieve oplossingen wordt gezocht. In de mediawereld maar net zo goed in bedrijven of in bestuurlijke organisaties.. Zulke gesprekken werken altijd dieper door en zijn dus niet het zoveelste kunstje dat mensen krijgen aangeleerd. Als de opdrachtgever niet oprecht de intentie heeft om iets te doen met de uitkomst van zo’n gesprek, is mijn advies: doe het niet.”

Zijn er vragen die niet gesteld zouden moeten worden?

“Er zijn vragen die eigenlijk geen vragen zijn. Lekker weertje hè vandaag? Vaak hoor je het door de omdraaiing van twee woorden. Bijvoorbeeld: je bedoelt dus dat? in plaats van: bedoel je dat? Dat is een wereld van verschil. Er zijn tal van voor de hand liggende vragen die gesteld worden, maar zelf hoop ik vooral vragen te stellen vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid. Wat dat betreft moeten we gewoon kind blijven.”

5 voorwaarden voor een goed gesprek

1. Wees oprecht nieuwsgierig naar wat anderen te vertellen hebben
2. Elk idee is het onderzoeken waard
3. Spreek uit eigen kennis en ervaring
4. Elke inbreng verdient respect, hoe tegengesteld aan je eigen mening ook.
5. Stel je oordeel uit tot je denkt een afweging te kunnen maken.

Niet voor tv: Denkvoer een boeiend maatschappelijk format.

Mensen met elkaar in contact en in gesprek brengen is een belangrijk onderdeel van mijn mens zijn.
Het uitwisselen van gedachten in een onderzoekende dialoog is altijd mooi. Het was ooit de reden om Denkstof op te richten, het Tankstation voor Inspiratie. Diezelfde gedachte is trouwens terug te vinden in de Creative Circle methode. Denkvoer was een belangrijke activiteit van Denkstof. Een helder format dat werkte als een tierelier. Nodig een spreker uit met een relevant maatschappelijke visie en laat hem of haar het verhaal doen.
Het publiek krijgt bij binnenkomst een gekleurd bandje om. Dit bandje bepaalt aan welke tafel je gaat eten na de lezing. Op die manier kom met onbekenden in gesprek om een vraag voor de spreker te formuleren. Vervolgens terug naar de spreker waar elke tafel de vraag voorlegt. Zie in de compilatie hoe publiek en sprekers dit ervaren. En mocht je in je organisatie een Denkvoer willen organiseren neem dan contact op.