Het belang van luisteren in de creatieve dialoog

Luisteren is een perfecte manier om inspiratie op te doen. Wie luistert hoort meer en wie meer hoort weet meer.Beetje kort door de bocht maar het klopt wel. Neem de proef eens op de som en houd een dag je mening voor jezelf en luister naar de mensen om je heen. Stel alleen zo nu en dan een vraag als je iets niet begrijpt of meer wilt weten, dus niet als manier om je eigen mening te ventileren. Zoek voor je luisterexperiment de openbare ruimte, bijvoorbeeld de trein, het café, de galerie, het warenhuis. Gedraag je gerust als een luistervink. Vang je iets op wat boeiend lijkt, stel dan een vraag om meer te horen. Een luisterdag breng je het best op plaatsen door waar je gemakkelijk veel verschillende mensen ontmoet, het liefst in de stad. Maar je kunt ook focussen op een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld een bepaalde tentoonstelling of theatervoorstelling die je belangstelling heeft, wat hebben andere bezoekers daarover te zeggen. Of zoek een event waar je gewoonlijk onder geen beding naar toe zou gaan: een kickboxgala, een spirituele beurs of een golftoernooi, het maakt niet uit als het maar vreemd voor je is.

In de creatieve dialoog is goed luisteren ook essentieel. In de eerste stap van het proces: de formulering van de onderzoeksvraag, is het de taak van degeen die later de dialoog zal begeleiden om aandachtig te luisteren naar de opdrachtgever(s). Door goed te luisteren en vooral te bevragen waar dat voor de verduidelijking nodig is, krijgt de onderzoeksvraag de juiste vorm. Vervolgens is het voor de deelnemers vaan de dialoog belangrijk om naar elkaar te luisteren. De eerste ronde in de dialoog is eigenlijk een luistergesprek. Slechts een persoon praat, dat is degene die zijn antwoord op de onderzoeksvraag presenteert. De rest van het gezelschap luistert zorgvuldig en maakt notities die in de tweede ronde aan de orde kunnen komen. Dit ononderbroken luisteren is zo noodzakelijk omdat er geen enkele verstoring plaatsvindt in het leveren van de inbreng. Slechts de gespreksleider kan wanneer dat nodig is om verheldering vragen. Door dit luistergesprek te voeren ligt de focus van iedereen op de inbreng van de deelnemer die aan de beurt is. De andere deelnemers maken in stilte notities van de vragen of suggesties die de inbreng bij hen oproept. In de tweede ronde komen deze pas aan de orde. Zou dat al in de eerste ronde gebeuren dan ontstaat er zeker verlies aan aandacht bij de deelnemers en aan concentratie bij de inbrenger. Een luistergesprek, misschien een vreemd begrip, maar wel een effectieve stap in de creatieve dialoog.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone