De vraag is de startmotor van de Creatieve Dialoog

In de creatieve dialoog staat altijd een vraag centraal. Vaak is dit een hoe-vraag: hoe kunnen we dit, of hoe doen we dat? Het kan ook een waarom of een wat-vraag zijn. Via een waarom-vraag onderzoek je de oorzaken, waarom lopen er klanten weg, waarom hebben we zoveel verzuim? Waarom lukt het ons niet om ontspannen samen te werken? In een creatieve dialoog kan werkelijk elke vraag besproken worden, hoe dan ook volgt er resultaat. Via een wat-vraag kun je zaken duiden. Wat verstaan wij onder kwaliteit, wat zijn onze belangrijkste kernwaarden.

Het belang van een goede vraag.

Het formuleren van de juiste vraag is belangrijk. Einstein zei hierover ooit: “Als ik nog een uur te leven had, en ik zou nog één probleem moeten oplossen, dan zou ik 55 minuten besteden aan het formuleren van de vraag en 5 minuten aan de oplossing.” Een goede vraag dwingt de oplossing af” Die 5 minuten zijn misschien behoorlijk overdreven, maar dat een goede vraag oplossingen afdwingt leidt geen twijfel. Wie mensen wil laten meedenken moet duidelijkheid over de vraag verschaffen. Daarom is het noodzakelijk om de achtergrond van de vraag duidelijk te maken. Wat is de reden dat deze vraag wordt gesteld. Wanneer een vraag voortkomt uit een bepaald probleem is het voor de deelnemers zeer belangrijk om die achtergrond te kennen.

De rol van de vraageigenaar

De vraageigenaar is de initiatiefnemer van de creatieve dialoog, de opdrachtgever. Aan de opdrachtgever de taak om bereid te zijn de eigen vraag grondig te bevragen. Is dit nu precies de vraag waar een antwoord op wordt gezocht? Is deze vraag voor iedereen begrijpelijk? Stimuleert deze vraag het denken. Hoe formuleren we deze vraag helder en duidelijk? Is een korte toelichting noodzakelijk? Dit proces van vraagformulering vraagt om een goed en open gesprek tussen opdrachtgever(s) en gespreksleider.

Denkrichting

Een goede vraag geeft een denkrichting aan. Dat geeft de meedenker houvast. Hoe abstracter de vraag hoe minder houvast. Hoe maken we het onderwijs beter? Dat is een abstracte zeer open vraag. Welk onderwijs? Beter voor wie? Wat is beter? Een meer gerichte vraag zou zijn: hoe kunnen we de kennis van ouders van nut laten zijn voor het onderwijs? Dit geeft de deelnemers aan de dialoog houvast. Het is dus belangrijk om de juiste balans te vinden tussen gerichte vraagstelling en open vraagstelling.

Goed luisteren is een voorwaarde voor goede vragen

De deelnemers aan een creatieve dialoog leveren ideeën op basis van de uitgangsvraag die zij hebben ontvangen. Iedereen krijgt ruim de tijd om die ideeën met de anderen te delen. De anderen krijgen op hun beurt de gelegenheid deze ideeën te bevragen. Dit om duidelijk te krijgen wat er precies met het idee bedoeld wordt. Deze vorm van onderzoekend en stimulerend vragen is een belangrijke bijdrage in het helder krijgen van ideeën en oplossingen. De creatieve dialoog is in essentie een luister en vragenspel. Door aandachtig naar de inbreng van andere te luisteren kun je vragen stellen die er toe doen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone